Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

The best way to get laid today:

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid Trong the ky qua, nganh nong nghiep da duoc dac trung boi su gia tang nang suat, su thay the phan bon tong hop va thuoc tru sau cho lao dong, o nhiem nuoc va tro cap nong nghiep. Trong nhung nam gan day da co mot phan ung du doi chong lai nhung tac dong moi truong ben ngoai cua san xuat nong nghiep thong thuong, dan den cac phong trao nong nghiep huu co va ben vung. Mot trong nhung dong luc chinh dong sau phong trao nay da duoc Lien minh chau Au, lan dau tien duoc chung nhan thuc pham huu co vao nam 1991 va bat dau cai cach chinh sach nong nghiep chung cua no (CAP) trong nam 2005 de bo tro cap nong san hang hoa lien ket, con duoc goi la tach. Su phat trien cua nong nghiep huu co da gia han nghien cuu cac cong nghe khac nhu quan ly dich hai tong hop va chon giong. phat trien cong nghe chu dao gan day bao gom thuc pham bien doi gen. Benh tat va suy thoai dat la hai trong so nhung moi quan tam lon trong nong nghiep hien nay. Vi du, mot benh dich cua benh sau duc than tren lua gay ra boi dong Ug99 hien dang lan rong khap chau Phi va chau A vao va dang gay ra moi quan tam lon do mat mua la 70% hoac nhieu hon trong mot so dieu kien.

Khoang 40% dien tich dat nong nghiep cua the gioi dang bi suy thoai nghiem trong. Tai chau Phi, neu xu huong hien tai cua suy thoai dat tiep tuc, luc dia nay co the co the an chỉ co 25% dan so vao nam 2025, theo Ghana dua tren cua Vien Dai hoc Lien Hiep Quoc ve tai nguyen thien nhien o chau Phi. Co cau nong nghiep la mot cau truc dai han trong su hieu biet Braudelian cua khai niem. Tren mot quy mo lon hon co cau nong nghiep phu thuoc nhieu vao cac yeu to khu vuc, xa hoi, van hoa va lich su hon ve cac hoat dong thuc hien cua nha nuoc. Giong nhu o Ba Lan, noi mac du chay mot chinh sach ruong dat du doi trong nhieu nam, co cau nong nghiep trong nam 2002 co nhieu diem chung voi dieu do tim thay vao nam 1921 ngay sau khi giai doan phan vung. Trong nam 2009, san luong nong nghiep cua Trung Quoc la lon nhat tren the gioi, tiep theo la Lien minh chau Au, An Do va Hoa Ky, theo Quy Tien te Quoc te (xem duoi day). Kinh te do luong tong nang suat nhan to cua san xuat nong nghiep va nong nghiep bong bien phap nay tai Hoa Ky la nang suat cao hon khoang 1,7 lan so voi nam 1948. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologiwebid

Best Adult Dating sites here: